Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού

Ο σύλλογος μας συμμετέχει στο 7ο Πανελλήνιο συνέδριο για τον αυτισμό! Νέα δεδομένα και μέθοδοι παρέμβασεις… πάντα με εξωστρέφεια και προσήλωση για να είμαστε συνεχώς ενήμεροι!!!

Leave a Reply