Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ συμμετείχε για πρώτη φορά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού 2017, με αναρτημένη ανακοίνωση από την ομάδα επαγγελματιών μας. Υπεύθυνες ανακοίνωσης ήταν οι Γκαράνη Λωρίνα και Ζευγαδάκη Εύη, με θέμα τη διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων σε  παιδιά με αυτισμό.

Leave a Reply