Μαζί Μπορούμε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εκπόνηση εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων μας δικτύωσε και μας έδωσε ώθηση τόσο σε φορείς όσο και στην κοινωνία.

Προγράμματα και συνεργασίες με φορείς

Το 2013 πιστοποιηθήκαμε σαν φορέας με τη δομή ΚΔΑΠ ΑμεΑ “Μαζί Μπορούμε” και έτσι ήρθε η πρώτη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2014 με ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Ακολούθησαν ευπρωπαϊκά προγράμματα για εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βόρεια Ευρώπη για εκπαίδευση σε νέες τεχνικές διαχείρισης ΑμεΑ. Το 2015 ήρθε ένα πρόγραμμα με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 2016 η πρώτη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το πρώτο ΕΣΠΑ, για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ για 22 παιδιά ωφελούμενα για ηλικίες 4-17 ετών. Το Ίδρυμα Λάτση ήρθε να ενισχύσει με ένα πρόγραμμα για την επαγγελματική ένταξη των ενηλίκων ΑμεΑ σε συενργασία με την σχολή GRANT. Παράλληλα τα προγράμματα ERASMUS+ K1 μας έχουν δώσει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ομοειδείς φορείς του εξωτερικού και να οργανώσουμε κοινές δράσεις.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την περίοδο 2023-2024 έχει στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ “Μαζί Μπορούμε” 34 ανήλικα παιδιά μέχρι 18 ετών.

Ξεκινάει ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα που έχει στόχο την εργασιακή ένταξη ΑμεΑ στις τοπικές επιχειρήσεις του νομού μας σε συνεργασία με τη σχολή GRANT και γνωστό ίδρυμα της χώρα μας

Προγράμματα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Πρόγραμμα Μαζικού αθλητισμού

 Ίδρυμα Μποδοσάκη

Διαχειριστής προγραμμάτων EE GRANTS

 Ίδρυμα Λάτση

Πρόγραμμα για Επαγγελματική Ένταξη ενηλίκων ΑμεΑ

Εναρμόνιση Οικογενειακής Και Επαγγελματικής Ζωής

Πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ ( ΕΣΠΑ)

ERASMUS PLUS K1

Επίσκεψη και παρουσίαση στο Λιχτενστάιν

4 Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Στη βόρεια Ευρώπη Νορβηγία – Ισλανδία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για εκπαίδευση σε νέες τεχνικές διαχείρισης ΑΜΕΑ.