Μαζί Μπορούμε

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εξωτερικό Πρόγραμμα

Μέσα από το ΚΔΑΠ – ΑμεΑ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αναπηρία με μια πιο εξωστρεφή ματιά, μέσα από την σχέση και την αλληλεπίδραση με τη γειτονιά, την κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε το εβδομαδιαίο εξωτερικό πρόγραμμα στην κοινότητα για τους εφήβους μας, με βασικό στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές στην προώθηση της λειτουργικής επικοινωνίας και κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτές επιλέγουν και οργανώνουν κάθε εξωτερική δράση με γνώμονα την καταλληλότητά της, τους στόχους της ομάδας αλλά και τη διασκέδαση. Οι έφηβοι καλούνται να εξελίξουν αυτές τις δεξιότητες, όχι μόνο στα πλαίσια του ΚΔΑΠ αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα με στόχο την γενίκευσή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε έξοδό τους, τα παιδιά διδάσκονται να κυκλοφορούν με υπευθυνότητα και ασφάλεια στους δρόμους ακολουθώντας τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά και να διαχειρίζονται τα χρήματα κατ΄ ευκαιρία. Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με την υποστήριξη φιλόξενων φορέων και επιχειρήσεων διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις όπως:

Γνωρίζοντας την Αυτοκίνηση

Σημεία της Πόλης

Μαθήματα Ζαχαροπλαστικής

Σούπερ Ήρωες

Μαθαίνω για τα φυτά

Μικρογεύματα – Ροφήματα

Καρέτα- Καρέτα

Απολαμβάνοντας τη Μουσική
jjjdj

Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής

Κατά την διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται εξατομικευμένα αλλά και στα πλαίσια ομάδας, εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, δεξιότητες δηλαδή αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης. Στόχος μας είναι οι έφηβοι να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή αυτονομία κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων όπως το φαγητό, η μαγειρική, η υγιεινή, καθημερινές εργασίες στο χώρο (σκούπισμα, σφουγγάρισμα), ψώνια κτλ.

Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Στο χώρο πραγματοποιούνται δομημένα ομαδικά και ατομικά ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα, με δραστηριότητες στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Τα παιδιά καλούνται να ενισχύσουν κατεκτημένες δεξιότητες και να θέσουν νέους στόχους!

Δημιουργικές δραστηριότητες

Στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ δε χάνουμε ευκαιρία να δημιουργήσουμε ευφάνταστες κατασκευές και χειροτεχνίες, να μαγειρέψουμε, να κάνουμε γλυκά αλλά κα να ενταχθούμε σε μουσικοπαιδαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες!

Συμβουλευτική γονέων

Με γνώμονα ότι στηρίζοντας την οικογένεια, στηρίζουμε το παιδί, από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του ΚΔΑΠ, εισάχθηκε στο πρόγραμμα η συμβουλευτική γονέων, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.